V Yaka Penye 30/1 Süprem Saks Mavi

30/1 süprem V yaka

Kısa kol

170-180 gr